Hoppa till innehållet

Vagn

Din varukorg är tom

Section
Drop element here!

Modeskaparnas församlingar

21. september 2022 l Lästid: 20 minutter l Människor

Modebranschen är mitt uppe i ett grönt paradigmskifte just nu. För många av landets designstudenter är vägen till prestige kantad med ett helt annat fokus än för bara tio år sedan. Det berättar René Foli som är utbildningsdekan för Storytelling-, design- och businessutbildningarna på VIA University College. Denna märkbara förändring ger oss anledning att vara optimistiska inför framtiden, inom modebranschen såväl som globalt. 

Det var engång en tid när blivande designers drömde om flamboyanta fester med modebranschens prominentaste it-tjejer. Om en glamorös tillvaro med kameralinserna riktade mot deras extravaganta haute couture på världens legendariska catwalks. Om uppseendeväckande samarbeten med världens mest prestigefyllda modetidningar.

Och det var faktiskt inte så länge sedan. För bara tio år sedan hade drömmar som dessa ett fast grepp om många av världens spirande designtalanger. Men så hände något. Ett paradigmskifte började spira inom modebranschen. Nu är vi mitt uppe i det.

Den stora viljan till förändring

”Idag handlar det i större utsträckning om viljan att skapa förändring i en bransch som verkligen behöver förändring. Våra studenter och utexaminerade har flyttat sig avsevärt under relativt få år. Förr var det drömmen om ett glamoröst liv med catwalks och bubblor som lockade, men idag handlar det lika mycket om en brinnande önskan att bidra till en långt hållbarare modeindustri.”

Orden kommer från René Foli – en välklädd herre som inte gör så mycket väsen av sig längdmässigt, men som imponerar med ordströmmarna som rinner över hans läppar. Han är utbildningsdekan för Storytelling-, design- och businessutbildningarna på VIA University College och har mycket på hjärtat.

FOTO: PR

FOTO: PR

Predikan för modebranschens församlingar

Han strålar nästan när han berättar om modebranschens gröna omställning och de över hundra utexaminerade från Storytelling-, design- och businessutbildningen som skolan hjälper till att kläcka varje år. René Foli är en man med en mission – och det är de utexaminerade från VIA helt klart också:

”Nu ska detta helst inte låta alltför frälst eller religiöst, men karikerat kan jag ibland se dem som människor som inte kan vänta med att komma ut och predika för sina församlingar. De talar passionerat om sina värderingar och de är redo att gå ut och kämpa för ett uppdrag som är större än de själva. ´Nu måste jag bara ut och få implementerat det här växtbaserade lädret´ kan man till exempel få höra en av de utexaminerade säga. Eleverna utmanar verkligen varandra vad gäller implementering av nya material, nya tankesätt och nya produktionsformer och logistik. Det gör de för att de känner sig djupt beredda att lyfta modebranschen till helt nya höjder angående hållbarhet. Det är här prestigen ligger idag, och jag lovar dig: kunskapsnivån är vansinnigt hög!”

Beväpnad med konstruktiv kritik

VIA University College utgör ramarna för 18 000 studenter varje dag bara i Region Midtjylland (DK) och René Foli delar glatt med sig av sina tankar, erfarenheter och värderingar från ett mötesrum på Birk Centerpark nära Herning där han uppehåller sig till vardags. När det gäller hållbarhet nämns VIA University College ofta som en förebild inom utbildningsvärlden, och därför är det också ett krav att alla VIA-utbildningar ska innehålla hållbara inslag.

”Vi upplever ofta att studenterna redan under praktiken kommer ut till företagen med en både nyfiken och konstruktivt kritisk inställning, precis som vi uppmuntrar dem att göra. De ställer många frågor om företagens typiska sätt att göra saker på, eftersom de är så angelägna att få dela med sig av sina nyvunna kunskaper om alternativa textilier, produktionsmetoder, logistiksystem etc.”, förklarar René Foli och fortsätter:

”Med andra ord kan man lugnt säga att de går ut och lobbar för en god sak, och när de kommer tillbaka från praktiken ser vi ofta att de är stolta över att ha hjälpt till att flytta något i en grönare riktning . Men upplever också att företagen ibland (ännu) inte helt har kunnat se meningen med deras budskap, och det tycker våra elever naturligtvis är tråkigt.”

FOTO: PR

Konsten att dosera sina gröna idéer

René Foli anser att det i dessa fall beror på gamla vanor hos företagen som har hanterat situationer på ett mer eller mindre specifikt sätt i kanske 20-30 år. I så fall är det inte så konstigt att man inte blir imponerad av ett par tämligen udda förslag från en praktikant.

”Man måste trots allt sondera terrängen på företaget när man börjar sin praktik. Man måste respektera företagens DNA och att förändringsberedskapen kanske inte finns där med det samma. Till att börja med kan gröna satsningar verka rätt ohanterliga att genomföra och då är det viktigt att man som praktikant doserar sina idéer.”

Det är alltså stor skillnad på hur de olika företagen tar emot praktikanterna – och senare de utexaminerades nytänkande och förändringslust?

”Otroligt stor skillnad!” konstaterar René Foli och förklarar:

"Orsakerna kan vara många. Det händer inte sällan att praktikanter och utexaminerade kommer ut till en verklighet där man är benägen att tänka: ”Vi ska bara ha en hållbar produkt i metervara i ekologisk bomull.” Men så enkelt är det inte. Idag består klädproduktionen av extremt många processer och viljan att sätta sig in i komplexiteten kring en grön omställning i modebranschen varierar från företag till företag.”

Borde vi lägga ner modebranschens utbildningsprogram?

René Foli kommer själv in på ett scenario som det är svårt att blunda för när vi pratar om en grönare framtid för kommande generationer. Nämligen scenariot där en stor del av modebranschen gör sig överflödig i sin strävan att inte sätta fler miljöskadliga fotspår på vår jord.

”Vi vill ju alla gärna rädda världen, och i det sammanhanget kan man fråga sig själv varför vi inte bara lägger ner utbildningarna som kläcker modebranschens designers, konstruktörer, inköpare, varumärken etc. Personligen tror jag bara att vi måste göra precis det vi gör så bra, nämligen att förbereda framtidens aktörer inom modebranschen för en avsevärt hållbarare modeverklighet, där vi fortfarande tjänar pengar till landet, håller folk sysselsatta etc.”, säger René Foli.

FOTO: PR

Vi ska behandla våra kläder som vi behandlar våra möbler

Utbildningsdekanen från VIA anser att det finns mycket att vinna på att se annorlunda på fast fashion. Det måste i större utsträckning handla om produkter med en något längre livscykel. Produkter som i så fall blir dyrare men även mer etiska. Han är medveten om att framtidens kläder då kommer att bli många gånger dyrare, men det oroar honom inte. Han är säker på att konsumenttänket kommer att följa efter.

”Vi kommer att ta hand om våra kläder igen, precis som vi gjorde långt tidigare. Vi kommer i allt högre grad att behandla våra kläder på samma sätt som vi behandlar våra möbler. Ge dem en längre livslängd och se till att de ingår i ett kretslopp där de inte bara kasseras när vi inte längre kan använda dem själva. På så sätt kan våra kläder fortsätta spela en roll för vår identitet och självpresentation, men utan att det sker på bekostnad av planetens välbefinnande i samma utsträckning.”

Holistiskt förhållningssätt

Modebranschen genomgår som bekant en genomgripande omvandling mot mer ansvarsfulla processer. Men hur bidrar modebranschens framtida aktörer bäst till denna omvandling?

”Helhetssynen är det viktigaste som jag ser det. Modebranschens framtida aktörer måste fokusera på alla möjligheter som finns kring design. Alternativa material. Ett minimum av olika accessoarer, som dels ska tillverkas, dels monteras och sedan transporteras hem med flyg eller båt. Tillverkningsmetoder. Logistikförhållanden. Bara för att nämna några få aspekter som aktörerna måste ta ställning till. Det handlar om att ha ett brett perspektiv”, säger René Foli raskt.

Gemensam front

Som utbildningsdekan för Storytelling, design och businessutbildningar vid VIA University College som utbildar majoriteten av Danmarks nya talanger inom modebranschen, kan René Foli naturligtvis inte låta bli att lyfta fram några av de saker som gör just dessa talanger till något alldeles speciellt för industrin. Framför allt handlar det om en gemensam front med helhetsgrepp. Han avslutar sitt porlande ordflöde med dessa ord:

”På några av landets designskolor blir man endast utbildad till designer. Du går i klass med andra blivande designers, du jobbar med designers etc., och risken är att du får professionellt tunnelseende. När du utbildar dig till designer på VIA går du från början i klass med designers, inköpare, brandutvecklare etc., för så ser verkligheten ut också ute hos företag. På så sätt får man en inblick i och en respekt för de andra yrkesområdena, vilket är guld värt när man ska tänka holistiskt!”

MER OM ANSVAR

21 oktober 2021 l Lästid: 10 minuter l Ansvar

Det är vårt ansvar att se till att dina kläder görs på ett rättvist och ansvarsfullt sätt

I en globaliserad textilindustri är dina kläder på en lång skapelseresa innan de blir en del av din garderob. Det är vårt ansvar att se till att denna resa att bli till sker på ett rättvist och ansvarsfullt sätt. För alla inblandade. 

1 september 2021 l Lästid: 10 minuter l Ansvar

Det är så vi ser på världen med ett hållbart perspektiv

Vi är medvetna om att allt som produceras i textilier är viktigt för både miljö och människor – och att ingenting är 100% hållbart.

15 september 2021 l Lästid: 10 minuter l Ansvar

De fyra materialen som vi älskar att arbeta med

I en globaliserad textilindustri är dina kläder på en lång skapelseresa innan de blir en del av din garderob