Hoppa till innehållet

Vagn

Din varukorg är tom

SOCIALT ANSVAR


På LAURIE tar vi ansvar.

I en globaliserad textilindustri, är dina byxor på en lång tillverkningsresa, innan de blir en del av din garderob. Det är vårt ansvar att se till, att tillverkningsresan föregår på ett rättvist och försvarligt sätt, för alla involverade. LAURIE är därför medlem av Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI), som är en internationell sammanslutning, som härstammar från Foreign Trade Association Amfori BSCI syftar till att främja socialekonomisk tillväxt och välstånd i hela försörjningsprocessen. 2003 lanserade organisationen amfori BSCI Code of Conduct.

Amofri BSCI Code of Conduct innehåller 11 principer om etiska och ansvarsfulla affärsmetoder, som LAURIE alltid navigerar efter. Grundläggande handlar det om människorättigheter, och precis som vi vägrar att gå på kompromiss med kvaliteten i dina byxor, vägrar vi att gå på kompromiss med livskvaliteten hos de människor, som framställer dem. 

På den här sidan finner du en kort presentation av LAURIES inställning till barnarbete, djurs välfärd och antikorruption, liksom vi berättar lite mer om amfori BSCI COde of Conduct. Är du nyfiken på mer information om vad vi står för och hur vi handlar, så kan du klicka dig fram till en mer utförlig bild, under varje avsnitt. Alla involverade möts med respekt, innan du möter dina byxor.

Barnarbete.

LAURIE tolererar varken barnarbete, eller tvångsarbete. Det är ett ofrånkomligt krav från LAURIEs sida, att våra producenter och leverantörer, lever upp till de internationella standard, som är fastsatta av International Labour Organization. 

Vår policy om barnarbete och tvångsarbete, avspeglas dessutom i att vi använder oss av amfori BSCI Code of Conduct, som vi har ett ytterst nitiskt förhållande till. Således kräver vi att våra samarbetspartner har effektiva kontrollprocedurer, utöver det använder vi oss av tredjepartsrevisorer, som utför amfori BSCI-revisioner. 

Djurskydd.

Vi har en lång tradition med naturliga material på LAURIE. Även om material, som kommer från djur, aldrig utgör den största parten av våra kollektioner, så hittar du varje säsong modeller, som innehåller ull. Vi betraktar ull, dels som ett kvalitetsmaterial med lång livstid, dels är ull både bionedbrytbart och förnybart, vilket gör det ett hållbart material. 

Oavsett om vi använder oss av lammull, aplaca, cashmere eller mohair, så kräver vi att våra leverantörer dokumenterar både deras djurskyddspolitik och ullens ursprung. Varje gång LAURIE använder sig av material, som kommer från djur, så är det viktigt för oss att säkra att djuren har blivit behandlade med värdighet och respekt utifrån World Organization for ”Animal Health´s Five Freedoms”.

❊ Frihet från svält, undernäring och törst
❊ Frihet från rädsla och nöd
❊ Frihet från hetta eller annat fysiskt obehag
❊ Frihet från smärta, skada och sjukdom
❊ Frihet att uttrycka normala beteendemönster

Antikorruption.

På LAURIE har vi nolltolerans mot mutor och korruption. Oavsett var vi befinner oss i leveranskedjan, strävar vi efter att försäkra oss att den nationella lagstiftningen efterföljs. 

Som medlem i amfori BSCI speglar vår antikorruptionpolicy sig i amfori BSCI Code of Conduct. Vi förväntar att våra samarbetspartner respekterar vår policy – och att de också arbetar efter liknande standard i sin affärsverksamhet. 

Tillit är ett av de mest grundläggande värden hos LAURIE, och vi eftersträvar alltid den högsta integritetsnivå – både på huvudkontoret i Skødstrup och hos våra producenter och leverantörer i Portugal och Turkiet, som vi besöker regelbundet. Här upplever vi arbetsmiljön med egna ögon, vi ser hur kläderna blir till och vi knyter ett allt starkare tillitsband till de människor, som gör vår design till verklighet, innan byxorna ligger klara på hyllan, för att bli dina. 

Amfori BSCI
Code of Conduct.

Amfori BSCI Code of Conduct stammer från internationella konventioner som The Universal Declaration of Human Rights, The Chidren´s Rights and Business Principles, UN Guiding Principles for Business and Human Rights, OECD Guidelines, UN Global Compact och International Labour Organization (ILD) Conventions and Recommendations. 

Samtliga konventioner har focus på att förbättra förhållandena i hela leverantörskedjan. LAURIE och alla andra verksamheter, som är medlemmar av amfori BSCI och därmed ansluter sig till deras Code of Conduct, förpliktigar sig till att följa kodexets 11 principer:

• The Right of Freedom of Association and Collective Bargaining
• Fair remuneration
• Occupational Health and Safety
• Special Protection for young workers
• No bonded labour
• Ethical business behaviour
• No discrimination
• Decent working hours
• No child labour
• No precarious employment
• Protection of the environment